Ziekenhuis Londen

Architect: Sonnemanntoon (UK)

Opdrachtgever: Q-bital Healthcare Solutions

Werkzaamheden: Berekeningen unitconstructies, tafelconstructies, model opstellen + BIM meetings

 

Projectomschrijving

Q-bital Healthcare solutions levert modulaire zorgoplossingen. De basis hiervan is een standaard unitsysteem waarvan we de ontwikkeling hebben uitgevoerd. Dit systeem vormt dan ook de basis van het ziekenhuis wat in Londen uitgebreid zal worden met een nieuwe vleugel.

Bij de start van het project is ons gevraagd een opzet te leveren van de staalconstructie die nodig is om de unitconstructie te kunnen bouwen. Gaandeweg het project is dit steeds verder uitgebreid en hebben we al het staalwerk tot LOD200 uitgewerkt. 

Bij de meeste bouwwerken komen de installateurs pas in een later stadium bij het bouwteam. Echter, gezien de complexiteit van de installaties wordt er in dit geval eerder een ziekenhuis om de installaties gebouwd. Dit heeft ervoor gezorgd dat op sommige punten de constructie aangepast moest worden omdat er geen andere opties waren.

Om clashes van alle betrokken partijen te controleren zijn er regelmatig BIM-overleggen waarbij een externe partij alle modellen controleert. Elke stopcontact, zelfs alle operatiestoelen zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd. De uitdaging van dit project zat dus niet zo zeer in de technische haalbaarheid maar vooral in de complexiteit van de samenwerking en afstemming!