SOFTWARE

3D visualisatie, analyse en optimalisatie

Software avatar
Software 1.2

Digitale innovatie

CFP Engineering investeert doorlopend in digitale innovatie om voorop te blijven lopen in staalframebouw door onderzoek en het schrijven van rekentools. Daardoor kunnen wij blijven voldoen aan de behoeften en verwachtingen van onze klanten. Tegelijkertijd zorgt dit er ook voor dat we klanten en onszelf blijven uitdagen tot een beter eindproduct te komen

Software 2.2

Visualiseren

Tijdens het ontwerpproces maken wij gebruik van BIM (Building Information Modelling) software om een virtuele weergave van het bouwwerk te maken. CFP Engineering verstaat onder BIM een ‘digital twin’ van het uiteindelijke te bouwen bouwwerk zodat gegevens tussen diverse partijen uitgewisseld kunnen worden en productie direct vanuit de software aangestuurd kan worden.

Software 3.2

Analyseren en optimaliseren

Alle bouwwerken moeten constructief voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van analyse-software die speciaal ontwikkeld is voor het toepassingsgebied van CFP Engineering. Door een goed constructief ontwerp en toepassing van goede software streven wij naar maximale optimalisatie.

Tekla

Alle BIM-professionals van CFP Engineering zijn expert op het gebied van Tekla, een softwareplatform dat specifiek is ontworpen voor de bouw- en constructie-industrie. Binnen CFP Engineering wordt Tekla ingezet voor ontwerpen, detailleren en (laten) produceren van het bouwwerk.

Trimble Connect

Om op hoog niveau data te kunnen delen, visualiseren en controleren, wordt binnen CFP Engineering gebruik gemaakt van Trimble Connect. Door toepassing van deze software is het mogelijk om met alle andere softwarepakketten te communiceren en clash-controles uit te voeren.

RFEM

‘Finit element analysis’ (FEA) is het mogelijk het gedrag van constructies te bepalen. Deze software wordt gebruikt voor zowel globale analyses als voor detailanalyses. Complexe berekeningen zoals ‘geometrisch niet lineair rekenen’ (GNL) en ‘fysisch niet lineair rekenen’ (FNL) in combinatie met bepaling van ‘eigen values’ is daarbij mogelijk

IDEA Statica

Voor detailanalyses wordt ook gebruik gemaakt van specifieke detailengineering software. Met de inzet van deze software is het mogelijk spanningen, rekken, vervormingen en boutkrachten te bepalen in een detail. Tevens geeft deze software de mogelijkheid om ‘local buckling analysis’ en ‘distorsional buckling analysis’ te doen.

Tekla

Alle professionals van CFP Engineering zijn expert op het gebied van Tekla, een softwareplatform dat specifiek is ontworpen voor de bouw- en constructie-industrie. Enkele van de functies van Tekla in staalframebouw zijn onder meer:

  • 3D-modellering: met Tekla genereren we nauwkeurige 3D-modellen van staalframeconstructies die worden gebruikt voor het visualiseren van het eindproduct en het identificeren van potentiële problemen.
  • Calculaties: met Tekla maken we gedetailleerde engineeringberekeningen om de juiste afmetingen, materiaalsterktes en verbindingen van de staalframeconstructie te bepalen, rekening houdend met de belastingen waaraan het gebouw c.q. de constructie zal worden blootgesteld.
  • Stuklijsten: Tekla genereert automatisch stuklijsten op basis van het 3D-model, wat de productie en inkoop van materialen vereenvoudigt.
  • Automatisering van productieprocessen: met Tekla wordt de productie van staalframecomponenten geautomatiseerd, waardoor de efficiëntie en nauwkeurigheid van het productieproces wordt verhoogd en de kosten worden verlaagd.
  • Planning en beheer van bouwprojecten: met Tekla doen we de planning en het beheer van bouwprojecten, inclusief taakverdeling, middelenplanning en voortgangsbewaking.