Schade expertise mestsilo

Projectomschrijving

Aanleiding voor de schade expertise is een mestsilo die bezweken is toen deze volledig gevuld was. Aangezien er verschillende silo’s van hetzelfde type zijn gebouwd was het van belang de oorzaak van bezwijken te achterhalen om in te kunnen schatten of er kans op herhaling was.

Om de oorzaak van het bezwijken te kunnen achterhalen zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Er is een vergelijk gemaakt tussen de constructieberekening en de uitgevoerde situatie. Hierbij is gebleken dat er tijdens de uitvoering om praktische redenen is afgeweken van de constructieberekening
  • Zowel de constructieberekening als de uitgevoerde situatie zijn herberekend om de afname in capaciteit te kunnen bepalen. Er is kritisch gekeken naar alle uitgangspunten en deze zijn in overeenstemming met de uitgevoerde situatie gebracht. Voor deze berekeningen is RFEM gebruikt.
  •  Details van klembanden zijn gedetailleerder bekeken dan in de originele constructieberekening. Hiervoor is gebruikgemaakt van IDEA Statica. Ook hierbij bleek dat hogere spanningen optraden dan het materiaal aankan.

 

Om bezwijken van dit type silo in de toekomst te voorkomen zijn diverse aanbevelingen gedaan, waaronder het vaststellen van de exacte uitvoering bij de overige solo’s en het onderzoeken van toegepaste voorspanningen.