Schade expertise buitenverblijf

Opdrachtgever: Van Steensel Maatwerk

Werkzaamheden: Schade-expertise bij stalen pui in een buitenverblijf

 

Projectomschrijving

Aanleiding voor deze schade-expertise is een lopende discussie m.b.t. een buitenverblijf dat is opgebouwd met o.a. Douglas balken en kolommen in combinatie met een stalen harmonicapui. De discussie gaat om het functioneren van de stalen harmonicapui in relatie tot mogelijke zakkingen van de fundering of doorbuiging van de constructie. Tijdens een locatiebezoek is de situatie opgenomen en zijn verschillende metingen verricht. Vervolgens is de constructie getoetst waarbij is gebleken dat de vervormingen ruim binnen de toleranties vallen. Tijdens het locatiebezoek zijn wel verschillende bouwkundige gebreken geconstateerd waaraan het functioneren van de pui te wijten is:

  • De onderrail van de pui is niet constructief verankerd waardoor speling mogelijk is;
  • De deuren leken scheef te zijn gemonteerd waardoor de deze aanlopen;
  • Hoewel de pui buiten onze toetsing viel, lijkt deze relatief licht uitgevoerd en op verschillende plaatsen niet voldoende constructief gemonteerd.
Aan de hand van deze bevindingen is een rapport opgesteld waaruit bleek dat de constructie op sterkte en stijfheid ruim voldoet en de problemen voornamelijk voortkomen uit ondeugdelijk detaillering, productie en montage van de pui. Er zijn diverse aanbevelingen gedaan om dit te verbeteren.