Bouwfouten 2: Vloeren en daken beplaten

Bouwfouten spreken vaak meer tot de verbeelding dan ‘saaie uittreksels’ waarbij beschreven wordt hoe het moet. Daarom willen we af en toe wat (veel) gemaakte fouten uit de dagelijkse praktijk toelichten. Deze week: Waar let je op bij het ‘framen’ van vloeren en daken en wat is belangrijk bij het ‘beplaten’?

Vloeren en daken

Vloeren en daken hebben de overeenkomst dat ze horizontaal of onder een hellingshoek liggen. Veel aandachtspunten voor vloeren gelden ook voor daken. Daarom komen beiden in deze blog aan bod.

Kippen van liggers

Staalframe profielen zijn enkel symmetrisch waardoor ze makkelijk wegdraaien bij belasten. Zelfs als een losse vloerplaat over de profielen gelegd wordt, draait het profiel aan de bovenzijde zijdelings weg. Daarom moet de beplating vastgenageld worden op de liggers. De beplating functioneert dan als een kipsteun voor de bovenflens. Echter zal bij belasten van de vloerconstructie ook de onderflens van het profiel wegdraaien (bi-moment). Daarom is het belangrijk dat er aan de onderzijde van het element  rachelwerk, veerregels of direct beplating wordt aangebracht die deze krachten kan opnemen. Het is dus niet toegestaan om te werken met CD-profielen omdat deze i.v.m. ‘afhangers’ zijdelingse verplaatsing toelaten.

 

 

Beplating

Vloeren of daken worden meestal voorzien van beplating (bijv. OSB, Spano of een zwaluwstaartplaten). Bij beiden is het van belang dat alle naden zodanig worden verbonden dat er een complete schijf ontstaat. In geval van platen is het wenselijk om de langsnaden op een ligger uit te laten komen. Als er dan nog dwarsnaden zijn, omdat het element groter is dan de plaat, moeten deze worden verlijmd of verbonden met een klos. Beplating moet minimaal 18 mm dik zijn om aan de eisen m.b.t. de puntbelasting op een vloer te voldoen (tenzij een extra afwerklaag op deze plaat wordt aangebracht). Meestal is 12 mm vloerplaten dus echt te weinig!

In de hiernaast getoonde afbeelding is een kier bij de plaatnaad te zien. Dit betekent dat er geen ligger of klos t.p.v. deze naad is, wat tot gevolg heeft dat je lokaal nauwelijks belasting op kunt nemen.

Zwaluwstaartplaten

Bij zwaluwstaartplaten is het niet altijd nodig om de langsnaden te schroeven omdat de cementdekvloer in sommige situaties voor voldoende schijfwerking kan zorgen. Als de binnenwanden al geplaatst worden voordat de cementdeklaag wordt aangebracht (meestal het geval) zal de cementdeklaag niet één schijf vormen. Het is van belang de schijven dan aan elkaar te koppelen door de zwaluwstaartplaten op een ligger te schroeven en deze ligger aan de volgende schijf te bevestigen zodat de kracht kan worden doorgegeven. In onderstaande afbeelding wordt in rood de weg geïllustreerd die de kracht aflegt. De lichtblauwe lijn is de lijn waar de zwaluwstaartplaat op de ligger geschroefd moet worden. De  donkerblauwe lijn is de nagellijn waar de houten strook op dezelfde ligger geschroefd moet worden. Op deze manier kunnen de krachten uit de ene vloerschijf, via het hout, in de volgende vloerschijf ingeleid worden.

Sparingen in liggers

In onze blog “staalframe voor de installateur” is al behandeld wat de eisen zijn aan sparingen in liggers. Toch gaat het vaak nog fout omdat het installatieplan niet voldoende is uitgewerkt of de installateur meer ruimte nodig heeft. In dit project wilde de installateur wat extra ruimte voor zijn afvoer en waterleidingen. Deze gaten zijn veel te groot en het lijf van het C-profiel is vrijwel helemaal weggeslepen. De enige oplossing is hier nog een zware stalenplaat tegen het lijf van het C-profiel te schroeven om zo het profiel te verstevigen. In de huidige situatie is deze ligger niet veel meer waard.  

Ook ronde gaten die te dicht bij de oplegging worden aangebracht, zijn een ernstige verzwakking van het profiel (dwarskrachtcapaciteit van het profiel wordt sterk nadelig beïnvloed). Door middel van FEM analyse is voor deze situatie bepaald of versteviging noodzakelijk was en hierbij is goed zichtbaar wat voor invloed de sparing heeft op het vervormen van het profiel (plooi).

In deze blog zijn we vooral ingegaan op fouten die veel voorkomen in het ‘framen’ en assembleren van het element. In de volgende blog gaan we in op fouten die gemaakt worden wanneer het element geplaatst wordt.

Zelf vragen over bouwen met staalframe? Laat het ons weten!