De Bakens Zwijndrecht

22 April, 2010

Bij het project ‘De Bakens Zwijndrecht’ zijn twee bouwlagen op een bestaand flatgebouw geplaatst. Om zo min mogelijk extra belasting op de bestaande fundering te krijgen, is gebruik gemaakt van het ‘Staalframebouw optop concept’. Op de bestaande dakvloer is een warmgewalste staalconstructie geplaatst die functioneert als een ‘funderingsconstructie’ voor de twee nieuwe bouwlagen. Door constructietechnische en uitvoeringstechnische fouten dan wel onvolkomenheden, zijn er vele problemen bij dit project. In hoofdlijnen kunnen twee hoofdproblemen worden genoemd: kraken en piepen van de constructie van de optop en slechte luchtdichtheid. Omdat onderzoek en herstel m.b.t. dit project nog in uitvoering is, kan over dit project (nog) geen nadere informatie verstrekt worden.

 

Ontwerp: Kokon Architectuur & Stedenbouw

 

Staalconstructie: ZNS Staalbouw (Hollandia)

 

Constructeur: SAS (Staalframebouw)

 

Staalframebouwer: FeNB2 Staalframebouw

 

Hoofdaannemer: Stam en de Koning BV & Boender en Maasdam BV (Volker Wessels)

 

Schade expertise: CFP Engineering

 

Bouwfysisch adviseur: Nieman BV (Renovatie traject)

© Copyright - CFP Engineering BV - Op al ons werk is DNR 2005 van toepassing.